Rynek owoców i warzyw 28.09.2013
WIĘKSZY EKSPORT HISZPAŃSKICH POMIDORÓW
W pierwszym półroczu bieżącego roku eksport hiszpańskich pomidorów wzrósł wobec analogicznego okresu rok wcześniej. W sumie w okresie od początku stycznia do końca czerwca Hiszpanie wyeksportowali o 9,5% więcej tych warzyw - 640,9 tys. to jest pomidorów. Największymi odbiorcami hiszpańskich pomidorów były pozostałe rynki unijne – wyeksportowano tam dokładnie 602,4 tys. ton (łącznie 94% dostaw). To o 7% więcej wobec analogicznego okresu roku 2012. Największym odbiorcą spośród państw unijnych w pierwszym półroczu okazały się być Niemcy z wynikiem 132,8 tys. ton zaimportowanych hiszpańskich pomidorów (+11% więcej wobec roku poprzedniego) (…)

FRANCUSKI RYNEK POMIDORA
Jak wynika z najnowszego raportu dotyczącego francuskiego rynku pomidorów, w bieżącym roku łączne zbiory pomidorów we Francji wyniosą 567,6 tys. ton – to jest o 1% więcej wobec roku poprzedniego. Ze wspomnianej wielkości dokładnie 454,8 tys. ton to zbiory pomidorów szklarniowych, a pozostałe 21,8 tys. ton to warzywa gruntowe. Powierzchnia upraw pomidorów we Francji w 2013 roku to 2,4 tys. ha, z czego 1,98 tys. ha to powierzchnia pod foliami (…)

SĄ JUŻ NAJNOWSZE DANE DOTYCZĄCE TEGOROCZNYCH ZBIORÓW W POLSCE
W dniu 14 września br. Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące tegorocznych zbiorów owoców i warzyw w Polsce. Według Przedwynikowego Szacunku w 2013 zebrane zostanie 5,7 mln ton ziemniaków, to jest o 36,5% mniej od poprzedniorocznych zbiorów i o niecałe 42% mniej wobec średniej z lat 2006-2010. Zbiory warzyw gruntowych oceniono na blisko 4,3 mln ton – to o 5,9% mniej wobec roku 2012 i o 6,2% mniej wobec danych za 2006-2010. Więcej za to zebrane zostanie w bieżącym roku owoców z drzew – 3,4 mln ton – czyli o 2,6% więcej wobec roku 2012 i aż o 34,1% wobec lat 2006-2010. O 3,3% więcej niż przed rokiem zebrane zostało także owoców jagodowych - niespełna 0,6 mln ton, to o 12,4% więcej wobec średniej z lat 2006-2010 (…)

JEST NAJNOWSZA PROGNOZA PRODUKCJI POMIDORÓW PRZEMYSŁOWYCH NA ŚWIECIE
Na początku września WPTC – Światowa Rada ds. Pomidorów Przemysłowych opublikowała najnowsze dane dotyczące tegorocznych, światowych zbiorów pomidorów przemysłowych na świecie. Według tej prognozy tegoroczne zbiory powinny wynieść około 32,86 mln ton wobec 33,44 mln ton w minionym, 2012 roku oraz 37,69 mln ton w roku 2011. W bieżącym roku na półkuli północnej zebrane zostanie około 30,53 mln ton wobec 31,18 mln ton w roku 2012 (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie: Fepex, Freshplaza, : Agreste Infos Rapides, WPTC, GUS, obliczenia własne.
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót