Rynek mięsa 6.09.2013
NOWE ROZPORZĄDZENIE WS. BADAŃ CEN BYDŁA NA RYNKACH UE
W dn. 27 sierpnia br. w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie wykonawcze Komisji nr 807/2013 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenie Rady WE nr 1234/2007 w odniesieniu do badań cen pewnych kategorii bydła na reprezentatywnych rynkach unijnych. W celu poprawy dokładności danych ustanowiono przepisy dotyczące badania cen w odniesieniu do cieląt płci męskiej w wieku od ośmiu dni do czterech tygodni, bydła opasowego w wieku powyżej sześciu miesięcy i poniżej dwóch lat oraz cieląt poddanych ubojowi w wieku poniżej ośmiu miesięcy. (…)

UE – CENY WIEPRZOWINY NADAL ROSNĄ
Ceny wieprzowiny w UE rosną systematycznie od połowy maja br. z uwagi na niewystarczającą podaż żywca rzeźnego przy wysokim zapotrzebowaniu. W 35 tygodniu br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny (kl. E) w Unii wyniosła 194,9 EUR/100 kg i była o 1,6% wyższa niż przed tygodniem, o 3,1% wyższa niż przed miesiącem i zarazem najwyższa od początku roku. W sierpniu br. cena reprezentatywna ukształtowała się na poziomie 190 EUR/100 kg i przekraczała o 5% lipcową, o 6% z sierpnia 2012 r. i o 17% średnią pięcioletnią.. (…)

UE – SPADEK EKSPORTU WIEPRZOWINY W I PÓŁROCZU BR.
Według danych Komisji Europejskiej, w pierwszej połowie br. UE wyeksportowała na rynki krajów trzecich ponad 1,48 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów wieprzowych (w wadze produktu) – o 1% mniej niż w tym samym okresie 2012 r. W strukturze towarowej sprzedaży największy udział miała mrożona wieprzowina (42%) i podroby (33%), których wyekspediowano odpowiednio o 1% i 2,5% więcej niż przed rokiem. Z uwagi na obniżenie pogłowia trzody chlewnej w UE, wysyłki żywca były jednak o 40% niższe, spadł również wywóz świeżego mięsa (-21%). Najwięcej produktów z sektora wieprzowiny sprzedały na rynki trzecie tradycyjnie Niemcy, Dania, Hiszpania, Polska, Francja i Holandia. (…)

SYNGENTA POZYWA KOMISJĘ EUROPEJSKĄ
W dn. 27 sierpnia br. szwajcarska firma Syngenta – światowy lider w produkcji środków ochrony roślin, złożyła pozew do sądu przeciwko Komisji Europejskiej. Zdaniem Syngenty, wprowadzenie przez Komisję ograniczeń w stosowaniu produkowanego przez firmę pestycydu – tiametoksamu, ze względu na zagrożenie dla pszczół, było oparte na „niewłaściwej i niepełnej ocenie” Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). (…)

ROSJA WPROWADZA ZAKAZ IMPORTU BIAŁORUSKIEJ WIEPRZOWINY
W związku z afrykańskim pomorem świń na Białorusi, z dniem 30 sierpnia br. rosyjskie władze weterynaryjne wprowadziły tymczasowy zakaz importu z tego kraju żywej trzody chlewnej, materiału genetycznego oraz mięsa, produktów wieprzowych i pasz, które nie zostały poddane obróbce cieplnej powyżej 72 ºC. (…)

ROSJA ZNOSI ZAKAZ IMPORTU ŚWIŃ ZARODOWYCH Z LITWY
W wyniku stabilizacji sytuacji epidemiologicznej w związku z klasycznym pomorem świń na Litwie, rosyjskie władze weterynaryjne Rosselkhoznadzor postanowiły znieść tymczasowy zakaz importu zarodowej trzody chlewnej z Litwy do Rosji. Pozostają nadal w mocy restrykcje dotyczące importu żywca rzeźnego oraz prosiąt. (...)
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: Dz. U. UE, Komisji Europejskiej, Agra Facts, Rosselkhoznadzor
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót