Rynek mleka 26.07.2013
POLSKA I PORTUGALIA KORZYSTAJĄ Z PROGRAMU PSA
W marcu rozpoczął się nowy sezon prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (Program PSA). Według danych KE na dzień 14 lipca bieżącego roku w ramach programu do unijnych magazynów dostarczono 73,5 tys. ton masła, to jest o ok. 35,6% mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku, kiedy dostawy osiągnęły poziom 114,06 tys. ton. W lipcu do grona państw korzystających z programu PSA dołączyły Portugalia i Polska. (…)

ROŚNIE SPOŻYCIE SERÓW W POLSCE, W UE STABILNIE
Przeciętne roczne spożycie serów na osobę w Polsce wciąż znacznie odbiega od średniej krajów UE, w 2011 roku było średnio niższe o 33,3% niż w państwach członkowskich. Nie jest jednak najniższe w Europie. Z przeciętnym rocznym spożyciem serów na poziomie 11,4 kg na osobę w 2011 roku Polska wyprzedza m.in. Słowację, Hiszpanię i Irlandię. Ponadto od 2006 roku w naszym kraju obserwowana jest wzrostowa tendencja w ilości spożywanych serów na osobę, nie ma ona jednak wysokiej dynamiki, od 2006 roku do 2011 wskaźnik ten wzrósł zaledwie o 7,5%. Większym popytem cieszą się sery twarogowe, aniżeli dojrzewające i topione. W 2011 roku na 1 kg konsumowanych serów dojrzewających i topionych przypadało ponad 1,4 kg serów twarogowych. W poprzednich latach stosunek ten był podobny. Wśród krajów UE największym wskaźnikiem ilości spożywanych serów w przeliczeniu na osobę cieszy się Francja (26,3 kg/os. w 2011 roku) wysokie wartości osiąga także Grecja (23,4 kg/os. w obserwowanym okresie) i Niemcy, gdzie w analizowanym przedziale czasowym wskaźnik ten był stabilny osiągając wartości z przedziału 22 - 22,9 kg/osobę. (…)

GWARANTOWANA CENY SKUPU MLEKA FRIESLAND CAMPINA STABILNA W LIPCU
Od kwietnia bieżącego roku notowano zwyżki gwarantowanej ceny skupu mleka największej holenderskiej spółdzielni mleczarskiej - Friesland Campina. Wzrostowa tendencja utrzymała się do czerwca, kiedy to gwarantowana cena skupu mleka Friesland Campina osiągnęła poziom 40 EUR/100 kg i była o 1,27% wyższa niż miesiąc wcześniej. Kolejny miesiąc – lipiec przyniósł stabilizację i gwarantowana cena pozostał na poziomie z czerwca. Stabilizacja związana jest ze spodziewanymi minimalnymi zmianami cen mleka, lub ich brakiem w poszczególnych mleczarniach koncernu w związku z obserwowaną stabilizacją cen przetworów mlecznych. (…)

ZWYŻKI CEN NA AUKCJI FONTERRY
Dnia 16 lipca 2013 roku na otwartej po raz 96 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT), odnotowano zwyżkę średniej ceny ze wszystkich kontraktów terminowych. Zaobserwowano wzrosty cen wszystkich przetworów mlecznych poza kazeiną i masłem, które odnotowały odpowiednio 5% i 0,3% spadek. Najbardziej dynamiczną zwyżkę odnotowano w przypadku pełnotłustego mleka w proszku. Średnia cena dla wszystkich produktów ze wszystkich kontraktów terminowych wzrosła do poziomu 4,828 tys. USD/t i była o 4% wyższa względem poprzedniego przetargu. (…) Ceny OMP (spotowe i ze wszystkich kontraktów terminowych), które sprzedawane było o 2,8% drożej niż na poprzednim przetargu osiągnęły poziom 4,57 tys. USD/t. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie, Dziennika Urzędowego UE, Komisji Europejskiej, IDF, FrieslandCampina.com, globaldairytrade.info, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót