Rynek mięsa 12.07.2013
UE – WZROST CENY WIEPRZOWINY W CZERWCU BR.
Po okresie spadku cen wieprzowiny w maju br. ceny tego gatunku mięsa w krajach Wspólnoty w czerwcu br. ponownie zaczęły rosnąć. O wzroście cen zadecydował spadek podaży żywca na początku czerwca br. na rynku Wspólnoty. W ciągu miesiąca ceny reprezentatywne wieprzowiny (kl. E) wzrosły w dwudziestu krajach Wspólnoty, spadły natomiast w sześciu. Jedynie na Malcie średnia cena reprezentatywna wieprzowiny pozostała na niezmienionym poziomie. W poprzednim miesiącu średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Wspólnoty kształtowała się na poziomie 171,09 EUR/100 kg, tj. była o 3,3% wyższa od średniej ceny z maja br., przewyższając równocześnie średnią cenę z czerwca 2012 r. o 2,1%. (…)

DRUGIE OGNISKO AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ NA BIAŁORUSI
W dn. 4 lipca br. białoruskie władze weterynaryjne zgłosiły do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie drugiego ogniska afrykańskiego pomoru świń. Chorobę stwierdzono w gospodarstwie Luchesa, należącym do Witebskiego Kombinatu Produktów Piekarskich w Witebsku, w północno-wschodniej części Białorusi, ok. 450 km od granicy z Polską, 170 km od granicy z Łotwą i 230 km od granicy z Litwą. Ze stada liczącego 20 611 świń zanotowano 26 przypadków zachorowań, w tym 21 śmiertelnych, 1089 sztuk zlikwidowano. (…)

PODWYŻSZONO WIEK ZWIERZĄT TESTOWANYCH NA BSE W NIEMCZECH
Niemcy będą dalej przeprowadzać rutynowe testy mięsa pochodzącego od zdrowych zwierząt na obecność tzw. choroby szalonych krów (BSE). Podniesiono natomiast wiek zwierząt z 72 miesięcy do 96 miesięcy, od których mięso będzie poddawane testom na BSE. Od 2009 r. Niemcy nie wykryli żadnego nowego przypadku BSE u bydła, jednakże utrzymanie dalszych badań ma służyć monitorowaniu trendu. (…)

WE WRZEŚNIU UKRAINA MOŻE ROZPOCZĄĆ EKSPORT DROBIU DO UE
Ukraińskie ministerstwo rolnictwa ostatnio ogłosiło, że miejscowi producenci drobiu i jaj rozpoczną prawdopodobnie eksport swoich produktów do UE we wrześniu br. Zezwolenie na przywóz z Ukrainy do UE mięsa drobiu, produktów drobiowych oraz jaj i produktów jajecznych nastąpiło na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 88/2013 z dn. 31 stycznia 2103 r. Obecnie trwają procedury formalne dopuszczające eksport. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst..: Komisji Europejskiej, OIE, thecattlesite.com, World Poultry
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót