Rynek mleka 26.04.2013
PRYWATNE ZAPASY MASŁA ZNACZNIE MNIEJSZE NIŻ PRZED ROKIEM
W marcu rozpoczął się nowy sezon prywatnego przechowalnictwa masła z unijnymi dopłatami (Program PSA). Według danych KE na dzień 21 kwietnia bieżącego roku w ramach programu do unijnych magazynów dostarczono zaledwie 28,13 tys. ton masła, to jest o ok. 40% mniej niż w analogicznym okresie 2012 roku, kiedy dostawy osiągnęły poziom 46,85 tys. ton. (…)

DYNAMICZNE ZWYŻKI CEN MASŁA W UE W KWIETNIU
Od połowy grudnia ubiegłego roku ceny masła w UE wykazywały nieznaczne wahania tygodniowe. Stabilizacja utrzymała się do trzeciego miesiąca bieżącego roku, po czym na przełomie marca i kwietnia notowano dynamiczne zwyżki. W dniu 14 kwietnia 2013 roku średnia ważona cena masła w UE wynosiła 3,72 EUR/kg i była o 11,2% wyższa niż przed miesiącem. Jeszcze dynamiczniej zwyżkowały w tym okresie ceny masła na rynku głównych unijnych producentów, jakimi są Niemcy i Holandia. W przypadku naszego zachodniego sąsiada odnotowano miesięczną zwyżkę rzędu 19,9% do 4,08 EUR/kg. Natomiast w Holandii odnotowano 19% wzrost do 4 EUR/kg. W obu przypadkach ceny te są obecnie o ponad 50% wyższe niż w analogicznym okresie 2012 roku. W analizowanym okresie mniej dynamiczne zwyżki odnotowano w przypadku Polski (…). W połowie czwartego miesiąca bieżącego roku jego ceny wzrosły do poziomu 3,37 EUR/kg i były wyższe od ceny interwencyjnej o niespełna 36,8%. Względem ubiegłego miesiąca, jest to zwyżka o 5,3% (…).

MNIEJSZY EKSPORT OMP Z POLSKI W 2012 ROKU
W 2012 roku z Polski wyeksportowano 111,6 tys. ton mleka w proszku za 235,6 mln EUR. W skali roku oznaczało to 6% zniżkę wartości, przy zwyżce wolumenu wywozu o 3,1%. (…) 75% wartości wywożonego z Polski mleka w proszku stanowi proszek odtłuszczony (OMP). Jego eksport w ubiegłym roku eksport zmniejszył się ilościowo względem 2011 r. o 7% do 78,4 tys. ton, ale wskutek niższych cen jego wartość spadła o 12% do 176,8 mln EUR. Najważniejszym miejscem przeznaczenia dla polskiego odtłuszczonego mleka w proszku w 2012 roku były państwa Wspólnoty, dokąd eksportowano 46,4% wytworzonego w Polsce OMP, o 1,1% więcej niż przed rokiem. (…) Średnia wartość jednostkowa tony eksportowanego chudego mleka w proszku wyniosła w 2012 roku 2256 EUR (…) W przypadku eksportu pełnotłustego mleka w proszku (PMP) odnotowano zwyżki. Wolumen wywozu zwiększył się o 17% do 17,7 tys. ton, jednak wskutek niższych cen jego wartość wzrosła zaledwie o 4% do 43,6 mln EUR. (…)

NOWE CENTRUM DYSTRYBUCYJNE FONTERRY POŁĄCZONE Z LINIĄ KOLEJOWĄ
W Nowej Zelandii w miejscowości Darfield otwarto nowe centrum dystrybucyjne trzeciego największego producenta przetworów mlecznych na świecie - Fonterry. Zakład połączony jest z linią kolejową, którą mleko w proszku transportowane będzie do portu w Christchurch. Już w pierwszym roku działania nowe centrum ma wysyłać 200 tys. ton mleka w proszku. Według szacunków połączenie kolejowe pozwoli zaoszczędzić 17 tys. przejazdów samochodów ciężarowych rocznie, ok. 90 dziennie w szczycie sezonu.

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie Dziennika Urzędowego UE, KE, MR, AMI ZMB, DairyCo, MF, Fonterra.com, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót