Rynek mięsa 22.03.2013
POLSKA – WYSOKIE SALDO W HANDLU ZAGRANICZNYM SEKTORA JAJ W 2012 R.
W 2012 r. znacznie poprawił się bilans w polskim handlu zagranicznym sektora jaj i przetworów jajecznych. Dodatnie saldo handlowe wzrosło w ciągu roku o 73% do 215,5 mln EUR. Wolumen eksportu zwiększył się o 10% do 208 tys. ton, natomiast jego wartość wzrosła o 59% do 270 mln EUR. Tak dobre wyniki w eksporcie były efektem wzrostu cen jaj na rynku unijnym w ubiegłym roku z uwagi na spadek produkcji i wysokie koszty wymiany klatek dla niosek. Wielkość polskiego importu jaj i przetworów w 2012 r. obniżyła się o 32% do 10,2 tys. ton, natomiast jego wartość wzrosła o 19% do 54,4 mln EUR. Głównymi partnerami handlowymi, zarówno po stronie eksportu, jak i importu jaj, pozostają nadal państwa Unii Europejskiej. (…)

UE – HANDEL MIĘSEM ORAZ ŻYWCEM WOŁOWYM W 2012 R.
Według najnowszych danych Komisji Europejskiej w 2012 roku kraje Wspólnoty sprowadziły w ekwiwalencie mięsa łącznie około 307 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego, tj. o 5,2% mniej niż w 2011 roku. Najwięcej tego gatunku mięsa zaimportowano z Brazylii (ponad 126 tys. ton), Urugwaju (blisko 52 tys. ton) oraz z Argentyny (około 52 tys. ton). Udział tych trzech krajów w imporcie ogółem do Unii ukształtował się na poziomie blisko 75%. (…)

UE – CENY WIEPRZOWINY KONTYNUUJĄ SŁABY TREND WZROSTOWY
W pierwszej połowie marca br. ceny wieprzowiny w krajach Wspólnoty utrzymywały się w słabym trendzie wzrostowym. W połowie miesiąca br. średnia cena reprezentatywna wieprzowiny dla całej Unii kształtowała się na poziomie 172,07 EUR/100 kg, tj. była o niecałe 0,5% wyższa od średniej ceny z połowy lutego br., ale jednocześnie przewyższała średnią cenę z podobnego okresu sprzed roku o 7%. (…)

UE – NIEZNACZNY WZROST EKSPORTU DROBIU W 2012 R.
Według danych Komisji Europejskiej, w 2012 r. dodatnie saldo UE w handlu drobiem z krajami trzecimi wzrosło wobec roku poprzedniego o 3% do 522,8 tys. ton. Poza ugrupowanie wyeksportowano 1,344 mln ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów drobiu – o 1% więcej niż przed rokiem. W strukturze towarowej wolumenu sprzedaży dominowały produkty z kurcząt (84%), których wywóz zwiększył się w ciągu roku o 0,8%. Kolejne miejsce zajęło mięso indycze (11% udział w eksporcie), którego wysłano o 3% więcej niż przed rokiem. Największa dynamika wzrostu wywozu w skali roku wystąpiła jednak w przypadku mięsa z gęsi (+24%) i kaczek (+20%). Zanotowano również spory wzrost sprzedaży żywca drobiowego (+8%). Największe ilości drobiu do krajów trzecich wysłały Francja, Holandia, Niemcy, Polska, Belgia i Wielka Brytania. (…)

 
Źródła: FAPA na podst.: danych Ministerstwa Finansów, Komisji Europejskiej
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót