Rynek cukru 8.03.2013
UE – WNIOSKI ZNACZNIE PRZEKROCZYŁY LIMIT WPROWADZENIA CUKRU POZAKWOTOWEGO
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 194/2013 dotyczące wprowadzenia cukru pozakwotowego na rynek UE w sezonie 2012/13 (październik/wrzesień). Zgodnie z rozporządzeniem K(UE) nr 131/2013 na rynek zostało wprowadzone 150 tys. ton cukru i 8 tys. ton izoglukozy przy opłacie wyrównawczej w wysokości 224 EUR/t. Sprzedaż pozakwotowego cukru na unijnym rynku cieszyła się bardzo dużym powodzeniem i wnioski przekroczyły przyznany limit. Dlatego też KE zastosowała współczynnik przydziału, który wynosi 10,916379% (niespełna 11% wnioskowanej ilości zostało zatwierdzone). (…)

UE – ŚRODKI PRZEJŚCIOWE DLA CHORWACJI
Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 170/2013 ustalające środki przejściowe dla Chorwacji, która stanie się członkiem UE od pierwszego lipca 2013 roku. Najważniejszymi mechanizmami są kontyngent taryfowy dla Chorwacji i zapisy o nadmiernych zapasach. (…)

POLSKA – W 2012 ROKU DUŻY WZROST EKSPORTU CUKRU, SPADEK IMPORTU
Rok 2012 przyniósł dynamiczny wzrost eksportu cukru z Polski połączony jednoczesnym spadkiem jego importu. Wywóz cukru wzrósł o 71% do 572,9 tys. ton wobec 335,2 tys. ton w 2011 roku. Przywóz spadł zaś o 12% do 252,2 tys. ton wobec 288 tys. ton rok wcześniej. W ujęciu wartościowym eksport polskiego cukru w 2012 roku zwiększył się zaś o 63% do 374,3 mln EUR, a importu spadł o 8% do 150,8 mln EUR. Dzięki temu uzyskano wysokie dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego polskim cukrem, które w 2012 roku wyniosło 320,7 tys. ton i 223,5 mln EUR. Pod względem wartości saldo zwiększyło się blisko 3ipółkrotnie, a ilościowo o prawie 7 razy. (…)

BRAZYLIA – NISKIE CENY CUKRU ZWIĘKSZĄ PRODUKCJĘ BIOETANOLU W SEZONIE 2013/14, ZBIORY TRZCINY CUKROWEJ MOGĄ RUSZYĆ WCZEŚNIEJ
Brazylijski związek producentów trzciny cukrowej UNICA ocenia, że zbiory trzciny cukrowej w kampanii 2013/14 (kwiecień/marzec) mogą ruszyć wcześniej. Część zakładów zacznie pracować już w marcu. Dzięki temu spodziewane są większe zbiory, które mogą wzrosnąć o 11-13% do 590-600 milionów ton w rejonie środkowo-południowym Brazylii. W kończącym się sezonie zebrano tam 532,3 mln ton. (…)

 
Źródła: Dz.U. UE, MRiRW, UNICA, Reuters
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót