Rynek cukru 25.01.2013
UE – IMPORT CUKRU PO OBNIŻONYM CLE W SEZONIE 2012/13
Komisja Europejska uruchomiła rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013 system przetargów na przywóz cukru po obniżonej stawce celnej w sezonie 2012/13. Systemem objęty jest cukier o kodach CN 1701 14 10 (cukier trzcinowy do rafinacji) i 1701 99 10 (cukier biały). (…)Na pierwszym przetargu, który odbył się 23 stycznia 2013 roku, KE rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 67/2013 zezwoliła na import 54 tys. ton cukru surowego przy cle 195,00 EUR/t i na przywóz 8540 ton cukru białego przy cle 240,00 EUR/t. (…)

UE – ZALEDWIE 150 TYS. TON CUKRU POZAKWOTOWEGO WPROWADZONE NA RYNEK
Komisja Europejska zatwierdziła wprowadzenie na rynek 150 tys. ton pozakwotowej produkcji cukru w sezonie 2012/13. Opłata za wprowadzenie została ustalona na 224 EUR/t. Stanowi ona 60% różnicy między ceną cukru w UE, która ostatnio wynosiła 728 €/t, a światową, którą wyliczono na 363 €/t. (…)

UE – LEPSZE NIŻ OCZEKIWANO WYNIKI FINANSOWE SUEDZUCKERA
Największy w Europie producent cukru, niemiecki koncern Suedzucker odnotował w trzecim kwartale 2012 roku lesze wyniki finansowe od oczekiwanych. Sprzedaż wyniosła 2,13 miliarda euro, a zysk operacyjny 239 milionów euro. Wobec analogicznego okresu poprzedniego roku oznacza to wzrost odpowiednio o 11,7 i 6,5%. (…)

NIEMCY – PRODUKCJA I SPRZEDAŻ BIOETANOLU WYŻSZA O 1/5
Niemiecka firma CropEnergies, która zajmuje się produkcją bioetanolu, odnotowała w pierwszych trzech kwartałach 2012 roku 20% wzrost ilości wytworzonego etanolu na cele paliwowe. Produkcja wzrosła do 597 tysięcy m3. (…)

 
Źródła: Reuters, Dz.U. UE, Reuters
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót