Rynek mięsa 18.01.2013
WIRUS ZE SCHMALLENBERGU U JAGNIĄT W FINLANDII, HISZPANIA WOLNA OD CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA
Fiński urząd bezpieczeństwa żywności (Evira) poinformował o wykryciu pierwszego przypadku tzw. wirusa ze Schmallenbergu u jagniąt w Finlandii. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż od lata i jesieni 2012 r. wykryto przeciwciała wirusa, który zdążył się już rozprzestrzenić w całym kraju. Zainfekowane jagnięta, urodzone w grudniu minionego roku, pochodziły z tego samego stada. (…) Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt UE uznał Hiszpanię za kraj wolny od tzw. choroby niebieskiego języka. Status ten powinien ułatwić Hiszpanom eksport żywych zwierząt. (…)

OPINIA NAUKOWA EFSA O BEZPIECZEŃSTWIE PYŁKU Z KUKURYDZY MON 810
W dn. 18 grudnia 2012 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował opinię naukową na temat bezpieczeństwa pyłku genetycznie modyfikowanej kukurydzy MON 810, obecnego w żywności. Według panelu ekspertów EFSA, modyfikacja genetyczna kukurydzy MON 810 nie stwarza dodatkowego zagrożenia dla zdrowia w przypadku zastosowania w żywności pyłku pochodzącego z tej kukurydzy w porównaniu z kukurydzą niemodyfikowaną genetycznie. (…)

UE OBNIŻA REFUNDACJE DO EKSPORTU MIĘSA DROBIU
Z dniem 18 stycznia 2013 r. weszło w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 33/2013, ustalające refundacje wywozowe dla mięsa drobiowego. Na mocy tego przepisu, stawki dopłat do eksportu mrożonych kurcząt obniżono o połowę do 10,85 EUR/100 kg. (…)

UE – W GRUDNIU CENY JAJ SPOŻYWCZYCH WZROSŁY, PO NOWYM ROKU CENY W DÓŁ
W grudniu 2012 r. średnia unijna cena sprzedaży jaj spożywczych klasy L i M wyniosła 166,9 EUR/100 kg i była o ok. 2% wyższa niż w listopadzie. W skali roku ceny wzrosły o 24%, jednak w stosunku do rekordowo wysokiego poziomu z marca 2012 r. były o 15% niższe. W końcówce 2012 r. i na początku 2013 r. jaja na rynku unijnym zaczęły już tanieć, w połowie stycznia średnia cena obniżyła się w skali miesiąca o 6% do 156,2 EUR/100 kg. (…)

W 2012 R. OPŁACALNOŚĆ PRODUKCJI BROJLERÓW W UE NAJNIŻSZA OD 8 LAT
Według raportu Irlandzkiej Rady Żywnościowej (Bord Bia), w 2012 r. rentowność produkcji żywca drobiowego w UE pogorszyła się, a relacja cen kurcząt brojlerów do cen pasz była najniższa od 8 lat. Spadek opłacalności chowu został spowodowany wzrostem cen pasz przemysłowych dla drobiu, który nie został zrekompensowany wystarczającym wzrostem cen skupu żywca. (…)
 
Źródła: : FAMMU/FAPA na podst.: thecattlesite, EFSA, Dziennika Urzędowego UE, KE, World Poultry
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót