Seminarium

Seminarium – „Unia bankowa: bilans szans i ryzyk dla Polski”.

     Czy wybór rozwiązań w zakresie unii bankowej będzie korzystny czy ryzykowany dla poszczególnych państw? Czy propozycje przemawiające za utworzeniem unii bankowej będą kreować rzeczywiste czy też tylko iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa i jakie wobec tych propozycji powinno być stanowisko Polski? – Wokół tej problematyki toczyła się dyskusja w ramach seminarium „Spotkania Europejskie”, współorganizowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA i Centralną Bibliotekę Rolniczą. Obszerny wstęp do debaty wygłosił dr Stanisław Kluza, twórca i Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2006 – 2011.
     Na tak postawione pytania seminarium nie dało gotowych odpowiedzi. Z wypowiedzi uczestników spotkania wynikało jednak, że Polska powinna udzielić poparcia koncepcji unii bankowej i czynnie zaangażować się w tworzenie  tej nowej instytucji europejskiej, co jest warunkiem realnego wpływu na jej funkcjonowanie i zwiększenie obecności polskich przedstawicieli w strukturach europejskich. Ważne też, by stanowisko w tej sprawie polskiego rządu było emanacją wspólnego stanowiska wypracowanego w gronie przedstawicieli Ministra Finansów, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodzono się również co do tego, że „kurs” na unię bankową wymusi zmiany w zakresie nadzoru nad sektorem bankowym. Ograniczona zostanie rola w tym zakresie mającej swoją siedzibę w Londynie Europejskiej Agencji Bankowej (EBA) na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Dla Polski zaś utworzenie unii bankowej będzie oznaczało objęcie bezpośrednim nadzorem europejskim trzech największych podmiotów bankowych (w całej Unii tych podmiotów ma być 150).
     Dodajmy, że inicjatywa utworzenia unii bankowej jest reakcją z jednej strony na trwający od trzech lat kryzys sektora bankowego, a z drugiej odpowiedzią na wyzwania procesu integracji i unifikacji polityki nadzorczej w UE.
powrót