Rynek mleka 5.10.2012
NOWE PRZEPISY KE DOT. ORGANIZACJI PRODUCENTÓW W SEKTORZE MLEKA
Dnia 28 września 2012 roku w Dzienniku Urzędowym UE ukazało się rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 880/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku uzupełniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do współpracy międzynarodowej i negocjacji umownych organizacji producentów w sektorze mleka i przetworów mlecznych. W/w rozporządzenie określa między innymi warunki uznawania międzynarodowych organizacji producentów i międzynarodowych zrzeszeń uznanych organizacji producentów, które precyzują obowiązki państw członkowskich, a także dodatkowe przepisy dotyczące obliczania ilości mleka surowego objętej negocjacjami między uznanymi organizacjami producentów i przetwórcami lub nabywcami mleka surowego(…)

W PIERWSZEJ POŁOWIE 2012 ROKU MNIEJ OMP Z POLSKI TRAFIAŁO DO PAŃSTW UE
W pierwszej połowie 2012 roku poza granice Polski wyeksportowano 53,7 tys. ton mleka w proszku za 115,2 mln EUR. Oznaczało to niemal 14% wzrost wolumenu, przy 4% zwyżce wartości. Powodem tej dysproporcji był istotny spadek cen mleka w proszku – zarówno odtłuszczonego, jak i pełnotłustego w Unii Europejskiej i na rynkach światowych. (…) Szczególnie słabnący popyt na odtłuszczone mleko w proszku (OMP) z Algierii był niekorzystny dla polskich handlowców, którzy wysłali tam o 34% mniej OMP niż w analogicznym okresie 2011 roku. Względem pierwszej połowy 2011 r. po pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku eksport OMP zmalał ilościowo o 2% do 28,8 tys. ton, ale skutek wyższych cen na początku roku jego wartość wzrosła o 5% do 85 mln EUR. W analizowanym przedziale czasowym państwa Wspólnoty przestały być najważniejszym miejscem przeznaczenia dla polskiego odtłuszczonego mleka w proszku, eksportowano do nich jedynie 38,8% wytworzonego w Polsce OMP. Jest to znaczący spadek udziału UE w strukturze odbiorców OMP z Polski (76% w I poł. 2010 roku, a 52% w I poł. 2011 r.). Pomimo dwuipółkrotnego wzrostu wartości wywozu do Niemiec do 3,32 mln EUR (ilościowo ponad trzykrotnego do 1,77 tys. ton), najważniejszym odbiorcą OMP z Polski pozostała Algieria, do której w analizowanym okresie wysłano OMP o 37% niższej wartości niż w analogicznym przedziale czasowym 2011 roku. Wyeksportowano tam ponad 6,6 tys. ton OMP (o 34% mniej niż w tym samym okresie przed rokiem) za 15,4 mln EUR(…)

5,5% ZNIŻKA DOSTAW MLEKA W AUSTRII W SIERPNIU 2012 ROKU
Według najnowszych danych AgraMarkt Austria (AMA) po spadkach produkcji mleka w czerwcu i lipcu, sierpień bieżącego roku przyniósł kolejną zniżkę. W ósmym miesiącu 2012 r. dostawy mleka do austriackich mleczarni osiągnęły poziom: 234,94 tys. ton i po raz pierwszy były niższe (o 0,15%) niż w tym samym okresie 2011 roku. Do tej pory w każdym z miesięcy bieżącego roku dostawy mleka do mleczarni w Austrii były wyższe niż w ubiegłym roku. W okresie od początku stycznia do końca ósmego miesiąca 2012 roku trafiło do nich niemal 2,05 mln ton tego surowca, jest to 3,7% zwyżka wobec analogicznego okresu 2011 roku(…)

WZROST CEN PMP I SPADEK OMP NA AUKCJI FONTERRY
Dnia 2 października 2012 roku na otwartej po raz 77 aukcji internetowej platformy handlowej GlobalDairyTrade (GDT), odnotowano kolejną zwyżkę średniej ceny dla wszystkich produktów ze wszystkich kontraktów terminowych. Osiągnęła ona poziom 3,26 tys. USD/t i była o 1,1% wyższa względem poprzedniego przetargu. (…) Na ostatnim przetargu odnotowano zniżkę średnich ważonych cen odtłuszczonego mleka w proszku, serów, bezwodnego tłuszczu mlecznego, koncentratu białek mlecznych oraz kazeiny. Spadki te były zrekompensowane przez zwyżki cen pełnotłustego mleka w proszku i maślanki w proszku. Średnie ważone ceny OMP (spotowe i ze wszystkich kontraktów terminowych) były o 0,9% niższe niż przed dwoma tygodniami i osiągnęły poziom 3,31 tys. USD/t. (…) W tym samym czasie średnie ważone ceny jednej tony PMP wzrosły względem poprzedniej aukcji dosyć dynamicznie, +4,3% (+131 USD) do 3,17 tys. USD/t. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie Dziennika Urzędowego UE, MF, AgraMarkt Austria (AMA), globaldairytrade.info informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót