Archiwalne raporty SAEPR
Uwaga! Jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w udostepnionych ponizej raportach jest mozliwe po zaakceptowaniu odpowiednich warunków.

Wszystkie raporty udostepniono w postaci plików *.pdf. Do ich przegladania niezbedne jest posiadanie odpowiedniej przegladarki, np. Acrobat Reader. Wiekszosc udostepnionych dokumentów jest zwykle skrótami (streszczeniami) wiekszych raportów, których, ze wzgledu na objetosc nie udostepniamy w formie elektronicznej.

Raporty archiwalne

Informacja na temat wyników zakonczonych negocjacji akcesyjnych z UE w obszarze "Rolnictwo"
Analiza i ocena propozycji Komisji Europejskiej z 30 stycznia 2002 r. dla Krajów Kandydackich
Analysis and evaluation of the European Commission proposal of January 30th, 2002, for Candidate Countries
Implications of CAP reforms for Poland
Stereotypy w Unii Europejskiej dotyczace polskiego sektora rolno-spozywczego
Stereotypes in the European Union concerning Polish agriculture
Obawy w Polsce zwiazane z integracja rolnictwa z Unia Europejska
Wplyw wprowadzenia w Polsce wspólnych organizacji rynków zbóz, mleka i miesa na sytuacje ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce
Kryzys rynku rolnego w UE zwiazany z BSE i pryszczyca a szanse polskiego rolnictwa
Potencjalne preferencje Polski co do kierunku reform Wspólnej Polityki Rolnej
Potencjalne skutki integracji z Unia Europejska dla sektora rolnego w Polsce
Organizacja rynku owoców i warzyw w Unii Europejskiej. Konieczne dostosowania w Polsce
Polskie rolnictwo na tle rolnictwa w Unii Europejskiej
   
 
UWAGA! Wszystkie raporty, które zostaly opracowane i udostepnione przez zespól SAEPR, powstaly w oparciu o najlepsze dostepne zródla, zas przedstawione w nich opinie odzwierciedlaja wylacznie osobista wiedze oraz poglady zespolu autorskiego.

Jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w raportach SAEPR jest mozliwe jedynie przy dokladnym podaniu zródla.

powrót