Rynek mięsa 5.10.2012
EKSPORT ŻYWCA I MIĘSA WOŁOWEGO Z UE Z REFUNDACJAMI
W okresie pierwszych 12 tygodni sezonu 2012/2013 (do 16 września) kraje Wspólnoty wyeksportowały z refundacjami łącznie ponad 28 tys. ton żywca, a także świeżej oraz mrożonej wołowiny, tj. o 44,4% mniej niż w analogicznym okresie w poprzednim sezonie. Należy przy okazji przypomnieć, że od 21 września br. Unia zredukowała do zera stawki refundacji do eksportu żywca oraz mięsa wołowego. (…)

ZMIANA PROGNOZ DLA UNIJNEGO RYNKU WOŁOWINY
Komisja Europejska obniżyła prognozy dotyczące produkcji oraz eksportu dla rynku wołowiny w Unii w bieżącym oraz przyszłym roku. Podstawą do korekty stały się słabsze niż się wcześniej spodziewano wyniki ubojów bydła w I połowie 2012 roku. W swoim ostatnim raporcie z września br. Komisja prognozuje, że produkcja netto wołowiny oraz cielęciny w Unii w 2012 roku ukształtuje się na poziomie 7 mln 661 tys. ton, tj. będzie o 4,8% mniejsza niż w 2011 roku. Prognoza z czerwca br. zakładała, że produkcja tego gatunku mięsa we Wspólnocie wyniesie 7 mln 766 tys. ton. (…)

SPADEK PRODUKCJI BYDŁA W UE W I POŁOWIE 2012 ROKU
Według Komisji Europejskiej w I połowie 2012 roku produkcja bydła wyrażona w sztukach w krajach Wspólnoty (UE-27) zmniejszyła się o 5% (produkcja w tonach spadła także o 5%). Produkcja w „starych” krajach UE obniżyła się o 4,9% (w tonach obniżyła się o 4,8%). (…)

KOMISJA PROPONUJE ZMIANĘ PRZEPISÓW W SPRAWIE MIODU
W dn. 21 września br. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie zmiany dyrektywy Rady 2001/110/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do miodu. Celem zmian jest bardziej precyzyjne określenie rzeczywistej natury pyłku w miodzie. Komisja zdefiniowała we wniosku pyłek jako naturalny komponent miodu, zgodnie z międzynarodowymi normami WTO. Dotychczas, w dyrektywie 2001/110/WE, pyłek był określony jako składnik miodu. (…)

UE – UTRZYMUJĄ SIĘ WYSOKIE CENY KURCZĄT
Średnia cena sprzedaży brojlerów (tuszki patroszone z szyjami tzw. 65%) na rynku UE we wrześniu br. wyniosła 198,35 EUR/100 kg i była o 1% wyższa niż przed miesiącem i o 3% wyższa niż w przed rokiem. W porównaniu z przeciętną z lat 2007-11 kurczęta były o 9% droższe. We wrześniu najwyższy miesięczny wzrost cen kurcząt miał miejsce w Bułgarii (+8%). W Polsce kurczęta staniały o 2% do 144,3 EUR/100 kg i pozostały najtańsze w całym ugrupowaniu. (…)

UE – WZROST EKSPORTU DROBIU W OKRESIE I-VII 2012 R.
Według danych Komisji Europejskiej, w ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2012 r. dodatnie saldo UE w handlu drobiem z krajami trzecimi wyniosło 267 tys. ton i w porównaniu z tym samym okresem 2011 r. wzrosło o 9%. Od stycznia do lipca br. państwa członkowskie UE wyeksportowały 739,2 tys. ton żywca, mięsa, podrobów i przetworów z drobiu – o 2,4% więcej niż przed rokiem. (…)

 
Źródła: FAMMU/FAPA na podst.: Komisja Europejska
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót