Rynek mleka 31.08.2012
KE PRZEZNACZY 500 TYS. EURO NA PROJEKT ANALIZY RYNKU MLEKA
Komisja Europejska ogłosiła zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy dotyczącej przyszłych zmian w sektorze mleka. Analiza ma dotyczyć zmian na rynku mleczarskim po 2015 roku, czyli gdy zniesiony zostanie obecnie funkcjonujący system kwot mlecznych. (…) Komisja Europejska będzie przyjmowała oferty dotyczące wykonania analizy do dnia 8 października 2012 roku. Budżet przeznaczony na projekt to 500 tys. EUR. (…)

1% ZNIŻKA DOSTAW MLEKA W AUSTRII W LIPCU 2012 ROKU
Według najnowszych danych AgraMarkt Austria (AMA) po spadku produkcji mleka w czerwcu, lipiec bieżącego roku przyniósł kolejną zniżkę. W siódmym miesiącu 2012 r. dostawy mleka do austriackich mleczarni osiągnęły poziom: 248,57 tys. ton i były wyższe o 0,97% niż w tym samym okresie 2011 roku (o 1% niższe niż przed miesiącem). (…)

DELIKATNY SPADEK CEN MASŁA NA POCZĄTKU SIERPNIA
W związku z sezonową obniżką dostaw przetworów mlecznych na półkuli południowej od końca maja obserwowany był wzrost cen masła. Zwyżki te utrzymały się do końca szóstego miesiąca 2012 roku, po czym przez pewien okres lipca obserwowano stabilizację. Wzrost cen w drugiej części ubiegłego miesiąca stymulowany był między innymi przez susze w USA i Rosji, co przełożyło się na wyższe ceny zbóż, a co za tym idzie wzrost cen pasz, i w konsekwencji kosztów produkcji mleczarskiej oraz cen samych przetworów mlecznych. Ceny masła w Unii Europejskiej nie zareagowały jednak tak dynamicznie na zaistniałą sytuację rynkową jak miało to miejsce w przypadku mleka w proszku (…) W dniu 7 sierpnia 2012 roku średnia ważona cena masła w UE wynosiła 2,77 EUR/kg i była zaledwie o 1,47% wyższa niż przed miesiącem. (…) Jak już wspomniano susze w znacznym stopniu dotknęły USA. Ten kataklizm oraz wciąż słabnący kursu euro w stosunku do dolara amerykańskiego przełożyły się na to, że cena tony masła z Unii jest przeciętnie o 390 EUR niższa od ceny tego tłuszczu z USA. Jednak na skutek zniżek cen w Oceanii cena tony tego tłuszczu z UE jest o 410 EUR wyższa niż ceny światowe. (…)

NESTLE OTWIERA FABRYKĘ W ANGOLI
Szwajcarski koncern Nestle umacnia swoją pozycję w Afryce otwierając nowy zakład produkcyjny w stolicy Angoli – Luandzie. Przedstawiciele szwajcarskiego giganta zapowiedzieli budowę fabryki w tym kraju już w 2010 roku w ramach trzyletniego programu inwestycji w Afryce Równikowej, na który przeznaczono 150 mln CHF. (…)

ARLA FOODS USA ZAMYKA FABRYKĘ W MUSKEGON W STANIE MICHIGAN
Oddział koncernu Arla Foods, działający na rynku amerykańskim planuje skoncentrować się na działalności dotyczącej serów Premium marki Castello, oraz na rozwoju rynku wysokiej jakości serów w USA. W związku z nową strategią do końca 2012 roku zamknięta zostanie mleczarnia w miejscowości Muscegon, w stanie Michigan, co oznacza wycofanie z rynku lokalnego niebieskiego sera pleśniowego marki Saga.

ROSYJSCY PRODUCENCI MLEKA CHCĄ CHRONIĆ SWOJE SERY
W celu ochrony krajowych producentów w Rosji, tamtejszy Krajowy Związek Producentów Mleka złożył do Federalnego Urzędu do Spraw Własności Intelektualnej, Patentów i Znaków Handlowych (Rospatent) wniosek o rejestrację znaku towarowego serów: „Rosyjski”, „Kastromski” i „Poszjechonski”. Każda firma w Rosji, chcąca ich używać będzie musiała swoją produkcją spełniać wymagania certyfikatu potwierdzającego zgodność produkcji z wymogami jakości i bezpieczeństwa (GOST), a ponadto firma będzie musiała być członkiem stowarzyszenia. (…)
 
Źródła: FAMMU/FAPA na podstawie KE, DairySite, AgraMarkt Austria (AMA), MR, AMI ZMB, DairyCo, Nestle.com, Arla.com, news.rambler.ru, forummleczarskie.pl, informacje i obliczenia własne
 
Więcej w pełnym wydaniu Wiadomości, dostępnych po wypełnieniu formularza subskrypcji.
powrót