SAPARD PL-6-07/03
SAPARD PL-6-07/03 Agroturystyka i usługi towarzyszące. Budżet umowy: 4 285 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień 2005r. - styczeń 2006r.
Zorganizowano szkolenia na terenie całej Polski dla trzech poziomów – początkujący dla rolników zamierzających rozpocząć działalność agroturystyczną, - zaawansowany dla rolników prowadzących działalność agroturystyczną, - specjalistyczny dla rolników prowadzących działalność agroturystyczną w gminach uzdrowiskowych. Przeszkolono 283 rolników w zakresie poziomu podstawowego, 304 rolników w zakresie poziomu zaawansowanego (dla obu poziomów 14-dniowy cykl szkoleniowy składający się z wykładów, warsztatów i wyjazdu terenowego do gospodarstwa agroturystycznego) i 175 rolników w zakresie poziomu specjalistycznego (10-dniowy cykl szkoleniowy składający się z wykładów, warsztatów i wyjazdu terenowego do gospodarstwa agroturystycznego w gminie uzdrowiskowej). Zorganizowano siedmiodniowy wyjazd studyjny zagraniczny do wzorcowych gospodarstw agroturystycznych w Niemczech dla 80 rolników. Opracowano i wydrukowano broszurę pt. „Agroturystyka i usługi towarzyszące” w nakładzie 3000 egzemplarzy. Zorganizowano w Krakowie 1-dniową konferencję podsumowującą projekt.
powrót