SAPARD PL-6-06/02-03
SAPARD PL-6-06/02-03 Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym zgodnie z wymogami UE. Budżet umowy: 4 100 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień - listopad 2005r.
Przeszkolono 1854 rolników z terenu całej Polski (4-dniowy cykl szkoleniowy składający się z 2-dniowych wykładów z zakresu rachunkowości rolnej oraz 2-dniowych warsztatów z zakresu rachunkowości i finansów w gospodarstwie). Wydrukowano broszurę „Poradnik dla rolnika z zakresu prowadzenia rachunkowości rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym” w nakładzie 8000 egzemplarzy.
powrót