SAPARD PL-6-03/02
SAPARD PL-6-03/02 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE. Budżet umowy: 2 758 840,90 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień - listopad 2005r.
Przeszkolono 920 rolników producentów żywca wieprzowego z terenu całej Polski (6-dniowy cykl szkoleniowy składający się z wykładów, warsztatów i wyjazdu terenowego do wzorcowej fermy prowadzącej produkcję trzody chlewnej), Udział 80 rolników w sześciodniowym wyjeździe studyjnym do wzorcowych gospodarstw w Niemczech, Druk broszury szkoleniowej w nakładzie 1500 egzemplarzy i broszury weterynaryjnej w nakładzie 6000 egzemplarzy, zorganizowanie w Poznaniu 1-dniowej konferencji podsumowującej projekt dla reprezentantów związków hodowców trzody chlewnej.
powrót