SAPARD PL-6-02/02
SAPARD PL-6-02/02 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wołowego oraz jagniąt rzeźnych w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji i zgodnie z wymogami UE. Budżet umowy: 1 780 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie sierpień - listopad 2005r.
Przeszkolono 263 rolników producentów żywca wołowego i bydła mięsnego z terenu całej Polski (5-dniowy cykl szkoleniowy składający się z wykładów, warsztatów i wyjazdu terenowego do gospodarstwa o profilu żywca wołowego i wizyta w zakładach mięsnych). Udział 45 rolników w sześciodniowym wyjeździe studyjnym do wzorcowych gospodarstw we Francji, Druk broszury „Poradnik producenta żywca wołowego” w nakładzie 2000 egzemplarzy, zorganizowanie w Warszawie 1-dniowej konferencji podsumowującej projekt nt. „Perspektyw polskiego sektora bydła mięsnego po akcesji Polski do Unii Europejskiej”.
Przeszkolono 260 rolników producentów jagniąt rzeźnych z terenu całej Polski (5-dniowy cykl szkoleniowy składający się z wykładów, warsztatów i wyjazdu terenowego do gospodarstwa owczarskiego), Udział 45 rolników w sześciodniowym wyjeździe studyjnym do wzorcowych gospodarstw we Francji, Druk broszury „Poradnik producenta jagniąt rzeźnych” w nakładzie 2000 egzemplarzy, zorganizowanie w Warszawie 1-dniowej konferencji podsumowującej projekt nt. „Perspektyw polskiego sektora owczarskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej”.
powrót