Wyniki oceny merytorycznej z dnia 4.10.2011
Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako podmiot wdrażający dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ogłasza listy operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie w ramach III edycji konkursów - z wynikami oceny merytorycznej z dnia 04.10.2011.
 
 
Temat I. Wymogi wzajemnej zgodności dla gospodarstw ubiegających się o płatności bezpośrednie oraz niektóre płatności nieinwestycyjne w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Konkursy 1 - 3.
 
Listy operacji z wynikami oceny merytorycznej
 
Listy operacji dla pozostałych konkursów będą ogłoszone w najbliższym czasie. 
 
Zgodnie z § 12 ust 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 113, poz. 944, z późn. zm.) podmiot wdrażający wzywa wnioskodawcę, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznanych na podstawie szczegółowych kryteriów oceny merytorycznej operacji do zawarcia umowy. Zgodnie z § 12 ust 5, w przypadku, gdy nie została zawarta umowa z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała najwyższą liczbę punktów, podmiot wdrażający może zawrzeć umowę z wnioskodawcą, którego operacja uzyskała następną w kolejności liczbę punktów.
powrót