SAPARD PL-6-11/01

SAPARD PL-6-11/01 Szkolenia na obszarach pilotażowych przygotowujące rolników do wdrażania programów rolnośrodowiskowych. Budżet umowy: 2 324 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie październik 2004r. - marzec 2005r.

Przeszkolono 1500 rolników z 4 obszarów pilotażowych w woj. lubuskim, podkarpackim, podlaskim i warmińsko-mazurskim w zakresie stosowania instrumentów programów rolnośrodowiskowych w ramach działania 4 Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (4-dniowy cykl szkoleniowy składający się z wykładów, warsztatów oraz wyjazdu terenowego do modelowego gospodarstwa rolnego).

Opracowano 300 planów działalności rolnośrodowiskowej przez doradców rolnośrodowiskowych. Wydrukowano broszurę „Krajowy Program rolnośrodowiskowy. Zasady uczestnictwa i wymogi produkcji rolniczej” w nakładzie 2000 egzemplarzy. Zorganizowano w Warszawie 1-dniową konferencję podsumowującą projekt dla 200 rolników i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w programy ronośrodowiskowe.

powrót