Raporty SAEPR
Uwaga! Jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w udostepnionych ponizej raportach jest mozliwe po zaakceptowaniu odpowiednich warunków.

Wszystkie raporty udostepniono w postaci plików *.pdf. Do ich przegladania niezbedne jest posiadanie odpowiedniej przegladarki, np. Acrobat Reader. Wiekszosc udostepnionych dokumentów jest zwykle skrótami (streszczeniami) wiekszych raportów, których, ze wzgledu na objetosc nie udostepniamy w formie elektronicznej.

Nowości

Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji nad przyszłością WPR i odpowiedzi na dokument konsultacyjny!
Propozycje prosimy przesyłać na adres saepr@fapa.org.pl

Model doradztwa rolniczego.
Niesformalizowana dzierżawa gruntów rolnych w Polsce.
Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie.
Finansowanie WPR w Polsce 2012-2013.
Najważniejsze trendy w produkcji artykułów spożywczych i napojów w Polsce.
Przegląd współczesnych instrumentów wspierających zmiany struktury obszarowej gospodarstw rolnych i wymianę pokoleniową w rolnictwie w wybranych krajach europejskich.
Systemy ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego rolników w krajach OECD.
Innowacyjne Instrumenty Finansowe w politykach UE.
Wspieranie innowacyjności w ramach WPR:dotychczasowe doświadczenia i nowe propozycje legislacyjne
Definicja aktywnego rolnika w propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej – próba oceny z polskiej perspektywy
Komentarz do propozycji legislacyjnej Komisji Europejskiej w zakresie rynków rolnych po 2013r.
Możliwości wykorzystania foresightu na rzecz kształtowania polityki rolnej.
Objęcie dochodów z działalności rolniczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wstęp do dyskusji
Instrument Stabilizacji Dochodów - nowy instrument zarządzania ryzykiem w WPR w perspektywie 2014-2020
Prezydencja w UE 2008-2010. Priorytety i osiągnięcia.
Wspólna Polityka Rolna jako europejska polityka żywnościowa
Przyszłość WPR – najważniejsze głosy w dotychczasowej dyskusji
Przyszłość cross-compliance w świetle dyskusji o systemie płatności bezpośrednich po 2013 r.
Polityka spójności i płatności bezpośrednie - zarys problemu
Koncepcja dóbr publicznych w dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej
Stanowisko dotyczące kształtu przyszłej WPR kandydata na stanowisko Komisarza DG Rolnictwo Daciana Ciolosa
Wpływ kursu euro na wysokość płatności bezpośrednich
Małe gospodarstwa w Polsce – charakterystyka
Ocena poprawności sposobu zdefiniowania celów Wspólnej Polityki Rolnej
Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen
Zmiany w liczbie gospodarstw rolnych w Polsce w okresie 1996-2002
Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE
Górny limit płatności bezpośrednich (CAPPING)
Wspólna Polityka Rolna po roku 2013
Analiza wybranych tematów przedstawionych w komunikacie Komisji Europejskiej Preparing for the „Health
Check” of the CAP reform
Cele Strategii Lizbońskiej a Wspólna Polityka Rolna
Analiza sytuacji na unijnym rynku mleka oraz możliwości liberalizacji tego rynku
Modulacja w Polsce - wyliczenia szacunkowe
Kierunki Reformy Wspólnej Polityki Rolnej w ramach przegladu zaplanowanego na lata 2008/09 r., z perspektywy Polski - dokument konsultacyjny.
Zapraszamy również do wzięcia udziału w badaniu ankietowym - uciążliwość przepisów administracyjnych w rolnictwie.
System kwot mlecznych i jego wpływ na przemiany zachodzące w polskim sektorze mleczarskim.
Wprowadzenie systemu płatności bezpośrednich w państwach UE-15 w efekcie reformy WPR z Luksemburga 2003r.
Polskie rolnictwo- dwa lata po akcesji do UE.
Wstepna analiza instrumentu cross-compliance w kontekscie przyszlej implementacji w Polsce - wersja dluga
Wstepna analiza instrumentu cross-compliance w kontekscie przyszlej implementacji w Polsce - wersja krótka
Wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich srodkami krajowymi w krajach UE
Regionalizacja systemu platnosci jednolitej w Polsce (wersja wstepna)
Liberalizacja handlu rolno-spozywczego w ramach CEFTA w latach 1993-2003 - raport podsumowujacy
Analiza czynników ksztaltujacych ceny produktów rolnych w Polsce po akcesji do UE
Ocena reformy WPR uzgodnionej w Luksemburgu 26.06.2003r. z perspektywy Polski - wersja uaktualniona
Platnosci bezposrednie w UE jako instrument wsparcia sektora rolnego- przeszlosc, terazniejszosc, przyszlosc


Raporty archiwalne.
UWAGA! Wszystkie raporty, które zostaly opracowane i udostepnione przez zespól SAEPR, powstaly w oparciu o najlepsze dostepne zródla, zas przedstawione w nich opinie odzwierciedlaja wylacznie osobista wiedze oraz poglady zespolu autorskiego.

Jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w raportach SAEPR jest mozliwe jedynie przy dokladnym podaniu zródla.

powrót