Wyniki oceny merytorycznej z dnia 05.08.2010

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA jako Podmiot Wdrażający dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ogłasza listy rankingowe operacji szkoleniowych dla osób zatrudnionych w rolnictwie.

Temat IV. Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji.
Konkursy nr 21, 23, 25, 33 i 34.

Listy rankingowe

Uwaga
Zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pomoc może być przyznana wnioskodawcy, który posiada odpowiednie doświadczenie w organizacji szkoleń dla osób zatrudnionych w rolnictwie lub leśnictwie, dysponuje odpowiednią kadrą dydaktyczną oraz odpowiednią bazą dydaktyczno-lokalową.
Zgodnie z załącznikiem do ww. rozporządzenia:

Operacje, dla których wnioskodawcy nie uzyskali wymaganej minimalnej liczby punktów w ramach poszczególnych kryteriów, nie mają przyznanej pozycji na liście rankingowej.

 

powrót