SAPARD PL-6-09/01
SAPARD PL-6-09/01 Usługi na obszarach wiejskich (socjalne, komunalne, transportowe, produkcyjne, itp.). Budżet umowy: 3 590 370 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-wrzesień 2003.
Projekt skierowany był do rolników i członków ich rodzin poszukujących nowych umiejętności i zatrudnienia poza rolnictwem oraz do rolników – właścicieli małych i średnich gospodarstw poszukujących dodatkowych źródeł dochodów.
Zorganizowano trzydniowe szkolenia dla 1147 osób w zakresie:
przedsiębiorczości i aktywności: analiza rodzajów działalności gospodarczej, dostosowanie kwalifikacji do reguł procesu dywersyfikacji obszarów wiejskich, znaczenie pracy zespołowej, fazy początkowe, aspekty prawne i organizacyjne działalności gospodarczej, prowadzenia małej firmy, zarządzanie i organizacja, marketing, finanse, inwestowanie, biznes plan.
Zorganizowano 6 rodzajów kursów zawodowych dla 403 osób.
Szkolenia zawodowe w zidentyfikowanych dziedzinach działalności gospodarczej umożliwią rolnikom uzyskanie i/lub podniesienie kwalifikacji. Usługi oferowane w ramach tego projektu objęły następujące działania szczegółowe:
A. Identyfikacja istniejącego i potencjalnego rynku usług:
– identyfikacja usług na które występuje popyt lokalnej społeczności i/lub osób przebywających czasowo na obszarach wiejskich,
– identyfikacja kierunków i tematyki szkoleń II fazy - technicznych, zawodowych,
– opracowanie programów, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
B. Szkolenia I fazy z zakresu przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej:
– przygotowanie bazy szkoleniowej i zapewnienie dostępności szkoleń,
– rozpowszechnianie informacji na temat oferowanych szkoleń,
– selekcję osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w szkoleniach,
– skorygowanie programów i materiałów szkoleniowych dla II fazy.
– przeprowadzenie szkoleń I fazy .
C. Szkolenia II fazy - techniczne, zawodowe:
– przeprowadzenie wybranych kursów zawodowych dla zainteresowanych i zakwalifikowanych uczestników pierwszej fazy szkolenia,
– umożliwienie kursantom uzyskania wymaganych przepisami uprawnień jeżeli takie będą wymagane do wykonywania usług.
Wydrukowano przewodnik „Moja droga do sukcesu” w nakładzie 5000 egzemplarzy.
powrót