SAPARD PL-6-06/00
SAPARD PL-6-06/00 Różnicowanie (dywersyfikacja) produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych oraz unikatowych walorach przyrodniczych. Budżet umowy: 2 165 000 PLN
Szkolenie przeznaczone było dla 511 rolników właścicieli gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin.
Zorganizowano cykl 9-dniowych sesji w kraju obejmujących: dwudniowe szkolenie w zakresie niekonwencjonalnej produkcji rolniczej małej skali np. chów koni rzeźnych, chów strusi, królików, uprawa rzepaku na produkcje oleju napędowego, zakładanie plantacji choinek świerkowych, produkcja roślin ozdobnych, produkcja papryki, szparagów, wikliny, ziół, poziomki, itp. , Dwudniowe warsztaty w zakresie zarządzania gospodarstwem.
Dwudniowe szkolenie w zakresie m.in.:
Dwudniowe szkolenie w zakresie przetwórstwa i konserwacji płodów ogrodniczych (warzyw i owoców).
Jednodniowy krajowy wyjazd studyjny do gospodarstw prowadzących zdywersyfikowaną produkcję rolniczą uznanych za wzorcowe w kontekście spełniania wymagań EU.
Wydrukowano broszurę pt.„Różnicowanie produkcji rolniczej ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o trudnych warunkach rolniczych oraz unikatowych walorach przyrodniczych” w nakładzie 1000 egzemplarzy. W ramach projektu zorganizowano, dla 80-cio osobowej grupy uczestników szkoleń (wybranych na podstawie testu), sześciodniowy wyjazd studyjny do Niemiec. Na zakończenie projektu odbyła się jednodniowa konferencja podsumowująca działania projektu.
powrót