SAPARD PL-6-04/00
SAPARD PL-6-04/00 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Budżet umowy: 1 443 022 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
Szkolenie przeznaczone było dla producentów drobiu lub jaj spożywczych, potencjalnych beneficjentów działania 2 Programu SAPARD.
W całym kraju przeszkolono 1036 osób, z czego 768 osób w produkcji brojlerów i 268 osób w produkcji jaj spożywczych.
Moduł I aspekty ekonomiczne produkcji drobiarskiej.
Sytuacja na krajowym, europejskim i światowym rynku drobiu,
Moduł II aspekty weterynaryjno-zootechniczne produkcji drobiarskiej.
Warunki utrzymania zwierząt zgodnie ze standardami UE -Podstawowe wymagania technologiczne i techniczne w budownictwie inwentarskim dla drobiu oraz ochrona środowiska
Zorganizowany został także wyjazd studyjny do Danii, gdzie uczestnicy (40-osobowa grupa wyłoniona na podstawie testu przeprowadzonego wśród uczestników szkoleń) mogli się zapoznać ze specyfiką i warunkami produkcji drobiarskiej w tym kraju oraz konferencja na temat kierunków racjonalizacji produkcji rolniczej na tle doświadczeń projektu. Podsumowaniem projektu było zorganizowanie dwóch konferencji na temat kierunków racjonalizacji produkcji drobiarskiej, szans i zagrożeń dla branży w perspektywie członkostwa w UE. Wydrukowano dwie broszury: „Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów Komponent A” i „Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów Komponent B”.
powrót