SAPARD PL-6-02/00
SAPARD PL-6-02/00 Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydła mięsnego i jagniąt rzeźnych w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji (pracy, ziemi, kapitału i zarządzania). Budżet umowy: 1 450 000 PLN. Projekt był realizowany w okresie kwiecień-lipiec 2003.
W ramach komponentu A szkolenie przeznaczone było dla 225 rolników prowadzących gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji żywca wołowego.
Zrealizowany został cykl pięciodniowych szkoleń w kraju obejmujący dwudniowe szkolenie dla producentów żywca wołowego/ bydła mięsnego w zakresie:
Jednodniowy wyjazd studyjny krajowy do gospodarstw o profilu bydła mięsnego uznanych za wzorcowe w kontekście spełniania wymagań EU.
Dwudniowe warsztaty dla producentów żywca wołowego w zakresie zarządzania nowoczesnym gospodarstwem oraz rachunkowości i finansów w gospodarstwie.
W ramach komponentu B szkolenie przeznaczone było dla 228 rolników prowadzących gospodarstwa rolne specjalizujące się w produkcji jagniąt rzeźnych. Zrealizowany został cykl pięciodniowych szkoleń w kraju obejmujący dwudniowe szkolenie dla producentów owiec w zakresie:
Jednodniowy wyjazd krajowy studyjny do gospodarstw owczarskich uznanych za wzorcowe w kontekście spełniania wymagań EU.
W ramach projektu wydrukowano 2 broszury dla producentów żywca wołowego i jagniąt rzeźnych: „Poradnik dla rolników - producenta żywca wołowego” „Poradnik dla rolników - producenta jagniąt rzeźnych”.
powrót