Wiadomości
Federacja Inicjatyw Oświatowych

Federacja Inicjatyw Oświatowych zachęca liderów i społeczność wiejską do debaty oraz monitorowania prac polskiego Parlamentu, prowadzonych nad nowelizacją Ustawy o systemie oświaty. FIO przygotowała szereg konkretnych propozycji związanych z rozwojem edukacji na wsi. Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie www.ratujszkoly.pl


powrót