Wiadomości
Raporty SAEPR

Zachęcamy do zapoznania się z raportami przygotowanymi przez Zespół SAEPR. Materiały udostępnione w naszym serwisie internetowym to m.in.:

- Ocena poprawności sposobu zdefiniowania celów Wspólnej Polityki Rolnej;
- Powstawanie grup producentów rolnych a zmienność cen;
- Zmiany w liczbie gospodarstw rolnych w Polsce w okresie 1996-2002;
- Polskie rolnictwo na tle rolnictwa UE;
- Wspólna Polityka Rolna po roku 2013;
- Analiza wybranych tematów przedstawionych w komunikacie Komisji Europejskiej Preparing for the „Health Check” of the CAP reform;
- Cele Strategii Lizbońskiej a Wspólna Polityka Rolna.

Raporty zostały przygotowane w postaci plików PDF i są dostępne w zakładce Zespoły FAPA -> Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej -> Nasze Raporty


powrót