Wiadomości
Nagroda Business Premium 2015


Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została wyróżniona nagrodą Business Premium 2015 przez redakcję „Bloomberg Businessweek Polska” za udostępnianie bezpłatnych analiz na temat sektora oraz dostarczanie szczegółowych informacji dotyczących tendencji, wpływu uregulowań prawnych i ekonomicznych, a także zmian na światowych rynkach rolnych.

Od ponad 20 lat systematycznym opracowywaniem takich informacji i analiz, oraz bezpłatnym udostępnianiem ich rosnącemu gronu odbiorców z gremiów decyzyjnych, a także z kręgu biznesu, nauki i mediów zajmuje się, będący sekcją FAPA, Zespół Monitoringu Zagranicznych Rynków Rolnych FAMMU.


więcej

powrót