Wiadomości
Materiały dotyczące zmian w WPR

Materiały z seminarium pt. „Zmiany we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013r.”, zorganizowanego przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa wspólnie z Krajową Radą Izb Rolniczych. Seminarium odbyło się 3 października 2008r. podczas targów FARMA 2008 w Poznaniu.
Zachęcamy do lektury prezentacji, które udostępniamy w formacie pdf:

Uwarunkowania zmian WPR po roku 2013
I filar WPR
Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich po 2013 roku


powrót