Wiadomości
Informacje z rynków rolnych 25 IX 2015

UE – Zbiory buraków cukrowych mniejsze o 9%, produkcja cukru o 17%
Świat – Sezon 2015/15 deficytowy na rynku cukru
Ceny masła w UE wciąż powyżej ceny interwencyjnej
Spadek wartości polskiego eksportu mleczarskiego w i połowie 2015 r.
Polski handel mięsem, żywcem oraz przetworami mięsnymi w i połowie 2015 r.
Dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny pod koniec roku
Mniej ziemniaków w UE-5
Unijny rynek migdałów
Znaczący wzrost eksportu na Białoruś
Rosja: Zakaz dla bułgarskich produktów

więcej            powrót