Wiadomości
Szkolenie - Cele PROW 2007-2013 oraz Osi 4 Leader

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA oraz Centrum Doradztwa Rolniczego oddział w Krakowie zapraszają do udziału w szkoleniu dotyczącym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki Osi 4 Leader.
więcej            powrót