Wiadomości
Konferencja Komisji Europejskiej dotycząca obszarów wiejskich

Na Cyprze w Limassol, w dniach 16-17 października 2008 r., odbyła się konferencja Komisji Europejskiej pt.:„Obszary wiejskie w działaniach – stawianie czoła przyszłym wyzwaniom”. To pierwsza konferencja zorganizowana w ramach Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich. Uczestniczyło w niej ponad 600 osób z wielu krajów. Polskiej delegacji przewodniczył Marek Sawicki, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Andrzej Hałasiewicz, zastępca dyrektora FAPA - reprezentujący na tej konferencji również Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - na posiedzeniu plenarnym mówił, że jednym z najważniejszych wyzwań jest włączenie mieszkańców wsi w główny nurt życia gospodarczego i społecznego. Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna stwarzać warunki uruchomienia zasobów, w tym niewykorzystywanych rezerw pracy.


powrót