Wiadomości


Wszystkich zarejestrowanych Partnerów KSOW zapraszamy do wypełnienia ankiety mającej na celu zebranie opinii na temat działań, które mają być realizowane w ramach Planu Działania KSOW w perspektywie finansowej 2014 – 2020 oraz zebraniu propozycji działań dodatkowych ponad wymienione. Zebrane propozycje będą mogły stać się częścią Planu Działania i być realizowane w ramach KSOW. Termin wypełnienia ankiety upływa w dniu 10 czerwca 2015 roku.
Zachęcamy gorąco do czynnego uczestniczenia w tworzeniu Planu Działania KSOW.
powrót