Wiadomości
Aktywni, odważni, przedsiębiorczy!

Przykłady przedsiębiorczości i dywersyfikowania źródeł dochodu przez rolników z Lubelszczyzny - z Chrząchowa, Klementowic, Zabłocic i Końskowoli, prezentowane w ramach rocznego Planu komunikacyjnego PROW na lata 2007-2013 sporządzonego dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na rok 2015.
więcej            powrót