Wiadomości


UWAGA! ZMIANA INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ
I ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ „LISTA OBECNOŚCI UCZESTNIKÓW SZKOLENIA”


Informacja dla Beneficjentów działania 111
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


więcej

powrót