Wiadomości
Europejski Tygodzień Regionów i Miast w Brukseli

W Parlamencie Europejskim, 7 października 2008 r., podczas dni otwartych Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast trwających w Brukseli (w dniach 6-9 października br.), odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego i Komisji do spraw Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów. Spotkanie było poświęcone debacie o przyszłości polityki spójności po 2013 r. W spotkaniu wziął udział Andrzej Hałasiewicz, zastępca dyrektora Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. W swoim wystąpieniu mówił między innymi o tym, że polityka spójności, wyzwalająca potencjał rozwojowy regionów słabiej rozwiniętych przynosi korzyściach całej Unii Europejskiej. W konsekwencji poprawia to globalną konkurencyjność Wspólnoty. Andrzej Hałasiewicz podkreślił, jak niezwykle ważne jest zagospodarowanie rezerw pracy, tylko częściowo wykorzystywanych w wielu regionach. Zwrócił uwagę jak potrzebna jest dobra i odpowiednio skoordynowana polityka, która te rezerwy uruchomi.
Ogłoszona 6 października 2008 r. przez Komisję Europejską „Zielona księga spójności terytorialnej” to wezwanie do lepszej koordynacji instrumentów rozwojowych w regionach i subregionach.


powrót