Wiadomości
Informacja o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych

Z dniem 16 kwietnia 2014 r. weszły w życie zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych - między innymi została wprowadzona zmiana progu stosowania ustawy Pzp. Dotychczasowy próg 14 000 euro netto uległ podwyższeniu do 30 000 euro netto (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U.2014.423).

więcej


powrót