Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

UE – WYNIKI HANDLU MIĘSEM ORAZ ŻYWCEM WOŁOWYM W OKRESIE I-XI 2013.
ROSJA ZMIENIA ZASADY W IMPORCIE PRODUKTÓW WIEPRZOWYCH Z UE.
SPADEK CEN WIEPRZOWINY W NIEMCZECH I HOLANDII.
UE – WZROST EKSPORTU, SPADEK IMPORTU WIEPRZOWINY W OKRESIE I-XI 2013 R.
UE – WZROST CEN KURCZĄT BROJLERÓW W STYCZNIU BR.
SPADEK INDEKSU CEN ŻYWNOŚCI FAO W STYCZNIU BR.
więcej            powrót