Wiadomości
Zmiana instrukcji wypełniania wniosków o płatnośćInformacja dla Beneficjentów działania 111
„Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą treści instrukcji wypełniania wniosków o płatność w ramach przedmiotowego działania, z dniem 20 stycznia 2014 r. wypełniając wnioski o płatność dla V i następnych edycji konkursów należy postępować zgodnie z zaleceniami tekstu instrukcji zamieszczonego poniżej:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność obowiązuje dla V i następnych edycji


powrót