Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

UE – WYWÓZ POZAKWOTOWEGO CUKRU W SEZONIE 2013/14 PODWYŻSZONY O 700 TYS. TON.
MEKSYK – W SEZONIE 2013/14 PRODUKCJA CUKRU BĘDZIE MNIEJSZA.
INDIE – PRODUKCJA CUKRU W SEZONIE 2013/14 MNIEJSZA O 3%?
więcej            powrót