Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

WLK. BRYTANIA – ZDECYDOWANIE NIE DLA WYDŁUŻENIA KWOTOWANIA PRODUKCJI CUKRU.
POLSKA – W SEZONIE 2012/13 PRODUKCJA CUKRU ZNACZNIE POWYŻEJ KWOT.
INDIE – W SEZONIE 2012/13 PRODUKCJA CUKRU MNIEJSZA O 5%.
więcej            powrót