Wiadomości
Wiadomości z rynku cukru

UE – WNIOSKI ZNACZNIE PRZEKROCZYŁY LIMIT WPROWADZENIA CUKRU POZAKWOTOWEGO.
UE – ŚRODKI PRZEJŚCIOWE DLA CHORWACJI.
POLSKA – W 2012 ROKU DUŻY WZROST EKSPORTU CUKRU, SPADEK IMPORTU.
BRAZYLIA – NISKIE CENY CUKRU ZWIĘKSZĄ PRODUKCJĘ BIOETANOLU W SEZONIE 2013/14, ZBIORY TRZCINY CUKROWEJ MOGĄ RUSZYĆ WCZEŚNIEJ.
więcej            powrót