Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

EKSPORT ŻYWCA I MIĘSA WOŁOWEGO Z UE Z REFUNDACJAMI.
ZMIANA PROGNOZ DLA UNIJNEGO RYNKU WOŁOWINY.
SPADEK PRODUKCJI BYDŁA W UE W I POŁOWIE 2012 ROKU.
KOMISJA PROPONUJE ZMIANĘ PRZEPISÓW W SPRAWIE MIODU.
UE – UTRZYMUJĄ SIĘ WYSOKIE CENY KURCZĄT .
UE – WZROST EKSPORTU DROBIU W OKRESIE I-VII 2012 R.
więcej            powrót