Wiadomości
Raport o innowacyjności w ramach WPR

Ukazał się raport „Wspieranie innowacyjności w ramach WPR: dotychczasowe doświadczenia i nowe propozycje legislacyjne” opracowany przez Edmunda Giejbowicza i Aleksandrę Chlebicką z Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej FAPA. W raporcie omówiono innowacyjność w rolnictwie w kontekście między innymi jej wpływu na zwiększenie efektywności gospodarowania i zapewnienia zrównoważonego i inteligentnego wzrostu w rolnictwie Unii Europejskiej. Raport dostępny jest na naszej stronie w zakładce Zespoły FAPA – SAEPR.

powrót