Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

REDUKCJA STAWEK REFUNDACJI DO EKSPORTU MIĘSA I ŻYWCA WOŁOWEGO.
TRANSPORT ZWIERZĄT DO RZEŹNI BEZ OGRANICZEŃ DO OŚMIU GODZIN.
WZRASTA KONTYNGENT NA EKSPORT WYSOKIEJ JAKOŚCI WOŁOWINY DO UNII.
PONOWNY WZROST CEN WIEPRZOWINY NA RYNKU WSPÓLNOTY.
UE OBNIŻA REFUNDACJE DO EKSPORTU JAJ DO AZJI.
NIEMCY – KOLEJNY PRZYPADEK DIOKSYN W JAJACH.
więcej            powrót