Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

SŁABE WYKORZYSTANIE KWOTY HILTOŃSKIEJ W SEZONIE 2011/2012
UE – HANDEL ŻYWCEM I MIĘSEM WOŁOWYM W I KWARTALE BR.
CENY JAJ NA RYNKU UNIJNYM NADAL SPADAJĄ
UE – WZROST EKSPORTU WIEPRZOWINY W I KWARTALE BR.

więcej            powrót