Wiadomości
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Uprzejmie informujemy, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniach prowadzonych w trybie zapytania o cenę numer KSOW-7-12/ZP-AB/2012 i KSOW-8-12/ZP-AB/2012, wybrano najkorzystniejsze oferty.


KSOW-7-12/ZP-AB/2012
KSOW-8-12/ZP-AB/2012


powrót