Wiadomości
Wiadomości z rynku mięsa

POLSKA – KOLEJNY WZROST EKSPORTU DROBIU W 2011 R.
PONAD 2000 PRZYPADKÓW WIRUSA ZE SCHMALLENBERGU W KRAJACH UE
KONIEC „WOJNY” HANDLOWEJ MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A USA I KANADĄ
SYTUACJA CENOWA NA RYNKU WIEPRZOWINY W UE
UE– SPADEK ZAKAŻEŃ SALMONELLĄ, WZROST PRZYPADKÓW KAMPYLOBAKTERIOZY

więcej            powrót