Wiadomości
Zmiana średniego kursu złotego stosowanego przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zmiana tzw. progów unijnych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie:
1. średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych;
2. kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

więcej

powrót